Solidaritet og støtte til det iranske folks demonstrasjoner for frihet, velferd og rettferdighet

Iran opplever nå en stadig større politisk-økonomisk krise som en følge av det korrupte teokratiske regimet i landet. Dette kan man se blant annet i de indre konfliktene som dette dypt korrupte og undertrykkende regimet har forårsaket.

Økende fattigdom, arbeidsløshet og høye priser har ødelagt livene til en stor andel av befolkningen i vårt kjære land. I tillegg til dette kommer økonomisk krise og ødeleggelsene av miljøet, samt sanksjonene fra det internasjonale samfunnet. Alt dette har bidratt til å skape en meget kritisk situasjon. Dette regimet har sittet ved makten i 40 år, og har vist at de ikke er egnet til å styre landet på en forsvarlig måte. I stedet blir situasjonen stadig verre.

De siste ukene har vi sett en stadig økende misnøye i form av offentlige protester og demonstrasjoner i hele landet mot regimets politikk, samt mot høye priser, undertrykkelse og urettferdighet fra de statlige organene. Mangel på politisk og demokratisk frihet, samt undertrykkelse av folkets krav fra de statlige organene, har skapt en eksplosiv situasjon.

De frustrerte folkemassene er en indikasjon på denne utviklingen, og det blir stadig tydeligere at de er i stand til å gå til kamp mot regimet. I motsetning til regimets påstand om at det dreier seg om en «sammensvergelse», er vi overbevist om at vårt folk er dypt skuffet over regimets retorikk. Vi ønsker nå grunnleggende endringer i landets politikk. De to siste tiårene har vist at folket har mistet troen på at regimet er i stand til å løse deres problemer.

Det som nå foregår i vårt land, er et uttrykk for at det iranske folk krever å avsette det despotiske teokratiske regimet, å gjøre slutt på undertrykkelse og urett, og å innføre et system basert på frihet og sosial rettferdighet, med god kontakt med nabolandene og det øvrige internasjonale samfunnet.

Vi, iranere i Norge som i dag, den 6. januar, er samlet foran det norske Utenriksdepartementet og Irans ambassade, er kommet hit for å vise vår solidaritet og støtte til demonstrasjoner for folket i Iran. Samtidig fordømmer vi den undertrykkende adferden som Iran viser overfor demonstrantene. Vi ber norske myndigheter og allmenn folkeopinion om å vise solidaritet og støtte overfor det iranske folk i denne vanskelige situasjonen.

Regimet har begynt å bruke alle sine militære og paramilitære organer for å slå ned på opprøret. Samtidig har regimet kuttet internett og sosiale medier, slik at folk ikke lenger kan kommunisere med hverandre og med utlandet. Vi ber om at det internasjonale samfunnet og norske myndigheter presser regimet til å akseptere demokratiske rettigheter for folket: frihet til å samles og til å demonstrere på en fredelig måte, i henhold til menneskerettighetskonvensjoner som Iran har undertegnet.

Samtidig ber vi soldater og statlige organer om ikke å vende seg mot sitt folk. Vi ber dem om å støtte det folket som de selv er en del av.

Dessuten vil vi oppfordre alle iranske opposisjonelle grupper om å samle seg rundt en nasjonal bevegelse med mål om å styrte dette despotiske regimet og å skape endring i det iranske samfunnet.

Opprøret som har funnet sted den siste tiden mot undertrykkelse, fattighet, urett og det tyranniske regimet, har spredt seg til byer gjennom hele Iran. Samtidig har vi sett at regimet har slått ned på disse lovlige protestene ved å utøve vold overfor demonstrantene. Dette har blant annet ført til drap på mange demonstranter under påskudd om at disse er agenter for USA og Israel.

Vi er overbevist om at folkets protest mot regimet er basert på regimets korrupsjon, dysfunksjonalitet og manglende troverdighet, samt økende fattighet og elendighet blant folket, våre medborgere. I tillegg kommer undertrykkelse og krenkelse av grunnleggende menneskerettigheter.

Dette er grunnen til at vi er samlet i dag.

Vi, iranere bosatt i Norge, føler med vårt folk i disse lidelsene. Vi tar del i folkets protest mot fortsatt undertrykkelse. Vi ber Norge om å bidra til å kjempe sammen med det internasjonale samfunnet for å avskaffe Irans tyranniske regime.

Vi ber om ubetinget og umiddelbar løslatelse av alle politiske fanger, spesielt de som er blitt arrestert i løpet av de siste ukene.

Vi ber om en slutt på at alle de undertrykkene maktene blir sendt bort fra gatene og tilbake til de militære basene.

Vi ber om en slutt på all fattigdom, marginalisering, høye priser, økonomiske lidelser, korrupsjon og undertrykkelse som regimet forårsaker.

Vi ber om at folket får muligheten til å avgjøre sin egen skjebne gjennom en demokratisk prosess.

Vi ber om at regimet slutter å utføre blodige angrep på folkebevegelsen for å undertrykke folket i deres kamp.

Vi vil nok en gang uttrykke vår solidaritet og støtte til det iranske folkets demonstrasjoner. Vi fordømmer den undertrykkelsen som det iranske regimet viser overfor demonstrantene. Vi ber det internasjonale samfunnet, spesielt EU og FN, om all den støtte og oppmerksomhet som det iranske folk fortjener.

تێبينيى
ئامادەکردن...